Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nếu thiếu “hộp đen”

Bộ trưởng Thăng giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về nội dung kiểm tra thiết bị giám sát hành trình khi kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Vụ Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý tuyến trong việc khai thác các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kiểm soát các điều kiện kinh doanh của đơn vị vận tải theo quy định. Còn Thanh tra Bộ chủ trì cùng Vụ Vận tải, Vụ Khoa học công nghệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập Đoàn kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra các tổ chức đã được Bộ GTVT chỉ định cho phép tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu Đoàn kiểm tra kiên quyết thu hồi quyết định chỉ định khi có vi phạm quy định trong việc thực hiện đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; kiểm tra các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận thiết bị giám sát hành trình phù hợp với QCVN 31: 2011/BGTVT. Kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đối với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình không đúng quy định, đồng thời thông báo công khai đến các cơ quan quản lý liên quan và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các Sở Giao thông vận tải cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

“Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải đã cấp đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với các phương tiện khi tham gia kinh doanh vận tải mà không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nội dung theo đúng quy định” - Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Với tất cả những nội dung nói trên, Bộ trưởng Thăng yêu cầu các Sở GTVT báo cáo về Bộ GTVT việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của các đơn vị kinh doanh vận tải tính đến ngày 1/7/2012 bằng văn bản gửi Vụ Vận tải trước ngày 10/8/2012.

 

Theo Dân trí


Lượt xem:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter