Các văn bản pháp luật về lắp đặt, khai thác TBGSHT

Nghị định 86/2014/NĐ-CP là văn bản pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng vận tải xe ô tô. Theo lộ trình của nghị định này, các phương tiện giao thông vận tải phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo thời gian sau:

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;
- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Song song với nghị định 86, thông tư số 10 được ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2015 là thông tư mới nhất quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Đặc biệt thông tư có nội dung cụ thể quy định về lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện giao thông vận tải (Khoản 11, điều 6, chương II). Đối với xe taxi, xe buýt, xe ô tô vận tải hàng hóa, vận tải bằng công-ten-nơ vi phạm những quy định trên hoặc không cung cấp hoặc cung cấp sai lệch những thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình của xe cho cơ quan có thẩm quyền, sẽ bị thu hồi phù hiệu, biểu hiện 1 tháng (Khoản 4, điều 22, chương III).

Ngoài ra thông tư này còn có những quy định trắc nhiệm và các hình thức chế tài cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa… Tóm lại, đây là những thông tin cần thiết mà các doanh nghiệp nên nắm vững để thực hiện cũng như tránh trường hợp vi phạm, xử phạt không mong muốn.

Tải thông tư số 10/2015/TT-BGTVT

Tải nghị định số 86/2014/NĐ-CP 


Lượt xem:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter