Khúc Nối KDC

Khúc nối DUT-E được thiết kế để tăng chiều dài của cảm biến đo mức kể cả đối với những cảm biến đã bị cắt ngắn

Tất cả gồm các Model sau: KDC 250, KDC 500, KDC 1000.

  • Cho phép tăng chiều dài của Cảm biến đo mức lên tới 6000mm;
  • Độ ổn định của tín hiệu được đảm bảo;
  • Giảm chi phi

 

CÓ THỂ NỐI CHIỀU DÀI LÊN TỚI 6000 mm

 

Tăng chiều dài cho các loại cảm biến như: DUT-E A5, DUT-E A10, DUT-E F

Có thể tăng chiều dài của cảm biến đo mức nhiêu liệu đã được cắt ngắn trước đó để có chiều dài bằng với chiều dài ban đầu.

Ví dụ 1: Cảm biến đo mức loại DUT-E A5 có chiều dài ban đầu là L=1000 mm đã bị cắt ngắn và còn lại 800 mm, và nó đã được lắp vào 1 bình dầu trên xe với chiều cao của bình là 900 mm. Chúng ta phải  tăng chiều dài của cảm biến đo mức này với việc dùng khúc nối KDC loại L=250mm để nối vào cảm biến đã bị cắt còn 800 mm ta được 1 cảm biến đo mức với chiều dài L=1050 mm (800+250=1050), sau đó ta cắt bỏ đi 150 mm, ta được cảm biến đo mức mới  với chiều dài L=900 mm.

Ví dụ 2: Cảm biến đo mức loại DUT-E A5 có chiều dài ban đầu là L=700 mm đã bị cắt ngắn quá 30% chiều dài ban đầu và còn lại 200 mm. Bây giờ ta rất cần lắp cảm biến đo mức này vào bình dầu với chiều cao 600 mm. Chúng ta phải  tăng chiều dài của cảm biến đo mức này với việc dùng khúc nối KDC loại L=500mm để nối vào cảm biến đã bị cắt còn 200 mm ta được 1 cảm biến đo mức với chiều dài L=700 mm (200+500=700), sau đó ta cắt bỏ đi 100 mm, ta được cảm biến đo mức mới  với chiều dài L=600 mm.

Ví dụ 3: Cảm biến đo mức loại DUT-E A5 có chiều dài ban đầu là L=700 mm đã bị cắt ngắn và còn lại 600 mm. Bây giờ ta rất cần lắp cảm biến đo mức này vào bình dầu với chiều cao 800 mm. Chúng ta phải  tăng chiều dài của cảm biến đo mức này với việc dùng khúc nối KDC loại L=250mm để nối vào cảm biến đã bị cắt còn 600 mm ta được 1 cảm biến đo mức với chiều dài L=850 mm (250+600=850), sau đó ta cắt bỏ đi 50 mm, ta được cảm biến đo mức mới  với chiều dài L=800 mm. Nhưng cảm biến này sẽ không làm việc vì tổng chiều dài sau khi nối dài hơn chiều dài ban đầu của cảm biến.

Lưu ý: Đối với các cảm biến đo mức loại này không được phép nối dài hơn chiều dài ban đầu của nó.

 

Tăng chiều dài cho các loại cảm biến như: DUT-E 232, DUT-E 485, DUT-E AF, DUT-E CAN

Có thể tăng chiều dài của cả cảm biến đo mức đã bị cắt và cảm biến đo mức mới. Có thể tăng chiều dài cho tất cả các loại cảm biến đo mức với các chiều dài khác nhau kể cả nối dài hơn chiều dài ban đầu của cảm biến. Chiều dài của cảm biến đo mức cho phép nối với chiều dài không được quá 6000 mm.

Trước khi lắp đặt cảm biến đo mức vào bình dầu, cảm biến đo mức loại này phải được cấu hình lại sau khi tăng hay giảm chiều dài với việc dùng thiết bị gọi là Service Kit DUT-E kết nối với máy tính.

Ví dụ 1: DUТ-E AF L=1000 mm đã bị cắt còn lại 800 mm. Bây giờ cần lắp cảm biến này vào thùng dầu cao 900 mm. Chúng ta phải tăng chiều dài DUТ-E AF với khúc nối KDC  loại L=250 để có chiều dài L=1050 mm (800+250=1050 mm) và cắt bỏ đi 150 mm. Sau đó chúng ta dùng Service để cấu hình lại chiều dài sau khi nối.

Ví dụ 2: Để lắp 1 cảm biến đo mức DUТ-E AF L=1000 mm vào bình dầu với chiều cao 1900 mm ta phải dùng khúc nối KDC loại L=1000 mm, sau đó cắt đi 100 mm.

Ví dụ 3: Để lắp 1 cảm biến đo mức DUТ-E AF L=1000 mm vào bình dầu với chiều cao 4500 mm ta phải dùng khúc nối 3 KDC loại L=1400 mm và 1 KDC loại L=250 mm, sau đó cắt đi 150 mm.

 

Bảng đề nghị các loại khúc nối cần dùng:

Chiều dài sau khi nối, mm

 

Chiều dài ban đầu của cảm biến, mm

 

Khúc nối được đề nghị (Số lượng X Chiều dài)

Bắt đầu 1400

 

700, 1000, 1400

 

Không dùng

1100-1500

 

1000

 

1X500

1500-1900

 

1400

 

1X500

1100-2000

 

1000

 

1X1000

1500-2400

 

1400

 

1X1000

2100-3000

 

1000

 

2X1000

2500-3400

 

1400

 

2X1000

3100-4000

 

1000

 

3X1000

3500-4400

 

1400

 

3X1000

4100-5000

 

1000

 

4X1000

4500-5400

 

1400

 

4X1000

Lưu ý: DUТ-E với chiều dài L=1400 mm là rất bất tiện cho việc vận chuyển bằng đường hàng không.

 

Cảm biến đo mức với việc dùng khúc nối

 


Lượt xem:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter