Cảm biến điện dung - Đo mức

 

Đối với các loại phương tiện có một thùng nhiên liệu như:

Đối với các phương tiện có một hay nhiều thùng nhiên liệu để giám sát quá trình Nạp, Xả và tiêu hao nhiên liệu dùng Cảm biến điện dung kết hợp với thiết bị GSHT DF521 hay  DF521R để giám sát mức nhiên liêu trong thùng chứa theo thời gian thực. 

Cảm biến điện dung: Loại cảm biến này có sai số dưới 3%. Cảm biến được gắn trực tiếp vào thùng chứa nhiên liệu, tín hiệu tiêu hao nhiên liệu được đo và truyền về hệ thống thông qua thiết bị GSHT.

Mô hình phương tiện có 01 thùng nhiên liệu

 

Mô hình phương tiện có nhiều thùng nhiên liệu

- Kiểm soát chính xác :

   + Nhiên liệu tiêu hao.
   + Nhiên liệu thêm vào, rút ra tại mỗi thời điểm, vị trí

 

 


Lượt xem:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter